Tanúsítványok

Tanúsítvány száma: 400513013 Víziközmű szolgáltatás, vízmű és szennyvíztisztító telep üzemeltetés, közműves ivóvíz ellátás és szennyvízelvezetés. Víziközmű építés

Tanúsítvány száma: 410513014 Víziközmű szolgáltatás, vízmű és szennyvíztisztító telep üzemeltetés, közműves ivóvíz ellátás és szennyvízelvezetés. Víziközmű építés